مناقصه عمومی خرید ۷۳ قلم فلنج

 مهلت ارسال مدارک:

 کد در ایران کالا: 

 وبسایت:WWW.ICOFC.IR

 تعدادنمایش

 آگهی دهنده: شرکت نفت مناطق مرکزی ایران

 نشانی: تهران - خیابان طالقانی - خیابان حافظ - خیابان رودسر غربی - پلاک ۳۰ (ساختمان خلیج فارس) - طبقه پنجم

آگهی تجدید مناقصه عمومی (دومرحله‌ای)

موضوع: مناقصه شماره خ ن م/714/98 ت 1 مربوط به خرید 73 قلم فلنج
تحت تقاضاهای شماره SRP-3193810120 و SRP-3193810125 و SRP-3182310216

شرکت نفت مناطق مرکزی ایران در نظر دارد موضوع مناقصه فوق‌الذکر را با مشخصات و شرایط کلی زیر از طریق مناقصه عمومی (دومرحله‌ای) به شرکت‌های واجدشرایط، واگذار نماید

خرید 73 قلم فلنج تحت تقاضاهای شماره SRP-3193810120 و SRP-3193810125 و SRP-3182310216
ب) مدت و محل اجرای قرارداد
مدت قرارداد 12 ماه پس از ابلاغ شروع به کار به فروشنده می‌باشد.
تحویل کالا: استان فارس، شهرستان فراشبند، به سمت پالایشگاه فراشبند، انبار کالای طرح شرکت نفت مناطق مرکزی ایران
ج) شرایط و مدارک مورد نیاز جهت شرکت در مناقصه (الزامی)
ارائه مدارک استعلام ارزیابی کیفی من جمله شرایط و مدارک اعلام شده زیر جهت شرکت در مناقصه الزامی است.
1- داشتن شخصیت حقوقی و ارائه مدارک ثبت شرکت شامل: آگهی تأسیس شرکت در روزنامه رسمی، اساسنامه، آخرین تغییرات، کد اقتصادی و شناسه ملی شرکت، آدرس دقیق پستی، تلفن ثابت و نمابر (فکس).
2- داشتن صورت‌های مالی حسابرسی شده منتهی به سال مالی 1397 و ارائه مدارک جهت ارزیابی توان مالی
3- داشتن توانایی ارائه ضمانت‌نامه بانکی به مبلغ 1.677.700.000 ریال به‌عنوان تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار (مناقصه)
4- تکمیل فرم استعلام ارزیابی کیفی موجود در سایت WWW.ICOFC.IR
5- قیمت‌ها می‌بایست متناسب با کالای ساخت داخل با لحاظ کیفیت ارائه گردد.
د) مهلت و محل مراجعه متقاضیان
متقاضیان واجدشرایط مندرج در بند «ج» که آمادگی شرکت در مناقصه را دارند می‌توانند فرم‌های استعلام ارزیابی کیفی را از پایگاه اینترنتی این شرکت به نشانی (WWW.ICOFC.IR) دریافت و براساس آن مدارک لازمه شامل سوابق و مدارک کاری و مالی 5 سال اخیر را تکمیل و در قالب یک عدد CD (لوح فشرده) به انضمام «نامه اعلام آمادگی جهت شرکت در مناقصه فوق‌الذکر» حداکثر تا ساعت 13 ظهر روز دوشنبه مورخ 99/3/19، به این شرکت به نشانی: تهران – خیابان طالقانی – خیابان حافظ – خیابان رودسر غربی – پلاک 30 (ساختمان خلیج فارس) – طبقه پنجم تسلیم نمایند.

روزنامه امروز

فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه عمومی و دو مرحله‌ای اجاره یک فروند شناور یدک‌کش ASD جهت ارائه خدمات در…
تمدید آگهی مناقصه عمومی شرکت سایپا پرس در نظر دارد خرید دستگاه سرور و ذخیره‌ساز را از طریق…
فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه عمومی و دو مرحله‌ای اجاره یک فروند شناور یدک‌کش ASD جهت ارائه خدمات در…
تمدید آگهی مناقصه عمومی شرکت سایپا پرس در نظر دارد خرید دستگاه سرور و ذخیره‌ساز را از طریق…
فهرست