مناقصه عمومی خرید COMPLETE ON/OFF VALVE

 مهلت ارسال مدارک:

 کد در ایران کالا: 

 وبسایت:WWW.BAORCO.IR

 تعدادنمایش

 آگهی دهنده: شرکت پالایش نفت بندرعباس

 نشانی: 

مناقصه عمومی خرید
COMPLETE ON/OFF VALVE

برای کسب اطلاعات بیشتر به سایت این شرکت
WWW.BAORCO.IR مراجعه نمایید.

شرکت پالایش نفت بندرعباس

روزنامه امروز

شرکت معادن اسفندقه در نظر دارد از طریق برگزاری مناقصه عمومی دومرحله‌ای از میان شرکت‌های معدنی واجدشرایط نسبت…
مناقصه عمومی تجدید رفع نواقص خط انتقال 6اینچ رودان نوبت دوم
شرکت معادن اسفندقه در نظر دارد از طریق برگزاری مناقصه عمومی دومرحله‌ای از میان شرکت‌های معدنی واجدشرایط نسبت…
مناقصه عمومی تجدید رفع نواقص خط انتقال 6اینچ رودان نوبت دوم
فهرست