مناقصه عمومی فرآیند خرید، حمل، نصب و راه‌اندازی تعداد شش دستگاه پله

 مهلت ارسال مدارک: ۹۸/۱۲/۵

 کد در ایران کالا: ۳۶۹

 وبسایت:www.ALborzInsurance.IR

 تعدادنمایش

 آگهی دهنده: شرکـت بیـمه الـبرز( سهامی عام )

 نشانی: خیابان شهید سپهبد قرنی نبش كوچه حقيقت طلب شماره ۲۲۸ (ساختمان شماره۲ ) و همچنین به سایت بیمه البرز

آگهی مناقصه عمومی

شرکـت بیـمه الـبرز( سهامی عام ) به شماره ثبت 6796 به شناسنامه ملی 10100314776 در نـظـر دارد فرآیند خرید، حمل، نصب و راه‌اندازی تعداد شش دستگاه پله برقی(دودستگاه با ارتفاع 520 و چهاردستگاه با ارتفاع 432 سانتیمتر) و دودستگاه آسانسور خودرو برهیدرولیکی(هریک با ظرفیت 3000 کیلوگرم و با شش توقف) پروژه ساختمانی این شرکت در شهرستان رشت بامشخصات فنی مندرج در اسناد مناقصه را از طریق مناقصه عمومی واگذار نماید.
عـلاقـــمندان مـی تواننـد جــهت دریــافـت اسـناد مـناقصه
از ساعـت 8 صبح روز شنبه مـورخ 98/11/26
لغایت ساعت 15/30 روز دوشنبه مـورخ 98/12/5
همه روزه به جز ایام تعطیل به دبیرخانه شرکت واقع درخیابان شهید سپهبد قرنی نبش کوچه حقیقت طلب شماره 228 (ساختمان شماره2 ) و همچنین به سایت بیمه البرز به نشانی www.ALborzInsurance.IR مراجعه فرمایند.

در صورت نیاز به اطلاعات بیشتر با تلفن29463010 و 88893002 تماس حاصل نمائید.

روزنامه امروز

آگهی فراخوان ارزیابی کیفیبرای مناقصه عمومی شـرکـت تـوسـعـۀ منـابـع آب و نیـروی ایـران در نظر دارد ارزیابی کیفی…
خرید دستگاه چیلرتراکمی اسکرو هوا خنک ۳۳۰تن تبرید واقعی برای بیمارستان حضرت رسول اکرم (ص)تامین اجتماعی رشت دستگاه…
آگهی فراخوان ارزیابی کیفیبرای مناقصه عمومی شـرکـت تـوسـعـۀ منـابـع آب و نیـروی ایـران در نظر دارد ارزیابی کیفی…
خرید دستگاه چیلرتراکمی اسکرو هوا خنک ۳۳۰تن تبرید واقعی برای بیمارستان حضرت رسول اکرم (ص)تامین اجتماعی رشت دستگاه…
فهرست