مناقصه عمومی فعالیت‌های مربوط به نوسازی شبکه و تأسیسات توزیع نیروی برق

 مهلت ارسال مدارک: ۹۹/۸/۱۱

 کد در ایران کالا: 

 وبسایت:HTTP://iets.MPORG.IR

 تعدادنمایش

 آگهی دهنده: شرکت توزيع نيروي برق شمال استان کرمان

 نشانی: کرمان- خيابان خواجوي کرماني - خيابان توانير - شرکت توزيع نيروي برق شمال استان کرمان - ساختمان شماره ۳ - اداره تدارکات و قرادادها - تلفن -۰۳۴۳۲۵۲۰۰۰۳

مناقصه عمومی

شرکت توزیع نیروی برق شمال استان کرمان (سهامی خاص) در نظر دارد فعالیت‌های مربوط به نوسازی شبکه و تأسیسات توزیع نیروی برق جهت رفع حریم حوزه عملیاتی خود را از طریق مناقصه عمومی یک مرحله‌ای با ارزیابی کیفی به‌شرح زیر به پیمانکاران واجدصلاحیت واگذار نماید.

روزنامه امروز

مناقصه عمومی خدمات نگهبانی از اماکن، اموال و تأسیسات نیروگاه بعثت، مخازن متمرکز و پست فولمن شرکت مجتمع…
مناقصه عمومی اداره کل بنادر و دریانوردی استان سیستان و بلوچستان – بندر چابهار در نظر دارد تجدید…
مناقصه عمومی خدمات نگهبانی از اماکن، اموال و تأسیسات نیروگاه بعثت، مخازن متمرکز و پست فولمن شرکت مجتمع…
مناقصه عمومی اداره کل بنادر و دریانوردی استان سیستان و بلوچستان – بندر چابهار در نظر دارد تجدید…
فهرست