مناقصه عمومی مناقصه تهیه، پخت و توزیع غذای گرم کارکنان انبار نفت ایلام و دره‌شهر

 مهلت ارسال مدارک:

 کد در ایران کالا: 

 وبسایت:www.setadiran.ir

 تعدادنمایش

 آگهی دهنده: شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی منطقه ایلام

 نشانی: ایلام بلوار شهید بهشتی، جنب صدا و سیمای مرکز ایلام، شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی منطقه ایلام، واحد امور حقوقی و پیمان‌ها

مناقصه عمومی

نوبت دوم

مناقصه‌گزار: شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی منطقه ایلام

موضوع مناقصه مبلغ پایه مبلغ تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار خرین مهلت دانلود اسناد مناقصه از سامانه ستاد آخرین مهلت ارائه پیشنهاد تاریخ بازگشایی پاکات زمان برگزاری جلسه توجیهی
مناقصه تهیه، پخت و توزیع غذای گرم کارکنان انبار نفت ایلام و دره‌شهر 7/168/930/000ریال 358/446/500ریال ساعت 14:30 روز دوشنبه مورخ 99/4/16 ساعت 14:30 روز شنبه مورخ 99/4/28 ساعت 10 صبح روز یکشنبه مورخ 99/4/29 ساعت 10 صبح روز شنبه مورخ 99/4/21

توضیح اینکه کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه‌گران و بازگشایی پاکات از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد. (به استثناء پاکت الف که می‌بایست به صورت حضوری و در مهلت مقرر قانونی مندرج در جدول فوق به دفتر دبیر کمیسیون مناقصات به نشانی: ایلام بلوار شهید بهشتی، جنب صدا و سیمای مرکز ایلام، شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی منطقه ایلام، واحد امور حقوقی و پیمان‌ها ارائه گردد.) بنابراین لازم است کلیه مناقصه‌گران درصورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت‌نام در سایت مذکور و دریافت گواهی دیجیتال الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند.
تاریخ انتشار مناقصه در سامانه مورخ 99/4/4می‌باشد. مضافاً اینکه محل برگزاری جلسه توجیهی، سالن جلسات شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی واقع در بلوار شهید بهشتی، جنب صدا و سیمای مرکز ایلام، تلفن تماس: 08432221322 می‌باشد همچنین اطلاعات تماس دفاتر ثبت‌نام جهت انجام مراحل عضویت در سامانه:‌در آدرس سامانه
www.setadiran.ir بخش «ثبت‌نام/پروفایل تأمین‌کننده/مناقصه‌گر» موجود است. مضافاً اینکه کلیه رستوران‌ها و مراکز تهیه غذا نیز که دارای مجوز صنف مربوطه می‌باشند مجاز به شرکت در مناقصه هستند.
مدارک و مستندات مورد نیاز:
ارائه تصویر برابر با اصل کلیه مدارک مرتبط شرکت، شامل اساسنامه، آگهی ثبت‌ شرکت به همراه آخرین تغییرات در روزنامه
ارائه مجوز صنفی از اتحادیه مرتبط
ارائه تصویر برابر با اصل گواهی‌نامه تأیید صلاحیت ایمنی از ادارات کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی
ارائه تصویر برابر با اصل گواهی‌نامه تأیید صلاحیت پیمانکاری از ادارات کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی
تکمیل فرم‌های ارزیابی hse و فرم شماره 2 حراست
قیمت‌ها متناسب با کالای ساخت داخل با لحاظ کیفیت ارائه گردد. (خرید کالای خارجی که مشابه تولید داخلی را دارد ممنوع می‌باشد.)
تعداد پاکات جهت بازگشایی حداقل دو پاکت می‌باشد.

روزنامه امروز

مناقصه عمومی دانشگاه پیام‌نور در نظر دارد جهت خرید، تحویل، نصب، راه‌اندازی، گارانتی و خدمات پس از فروش…
         کد:15/99-200-ر   نوبت: دوم      نوع:عمومی یک‌مرحله‌ای “آگهی فراخوان مناقصه (تجدید نوبت اول)” شرکت عمران…
مناقصه عمومی دانشگاه پیام‌نور در نظر دارد جهت خرید، تحویل، نصب، راه‌اندازی، گارانتی و خدمات پس از فروش…
         کد:15/99-200-ر   نوبت: دوم      نوع:عمومی یک‌مرحله‌ای “آگهی فراخوان مناقصه (تجدید نوبت اول)” شرکت عمران…
فهرست