مناقصه عمومی مهندسی، خرید، اجرا و نصب و راه‌اندازی رینگ جدید آب آتش‌نشانی پالایشگاه تهران

 مهلت ارسال مدارک: حداکثر ظرف مدت یک هفته پس از تاریخ درج آگهی

 کد در ایران کالا: 

 وبسایت:

 تعدادنمایش

 آگهی دهنده: شرکت نفت ایرانول

 نشانی: تهران، باقرشهر، خیابان رجایی (جاده قدیم قم)، بلوار پالایشگاه (شهید تندگویان)، بعد از نگهبانی اول دست راست درب دوم

مناقصه عمومی

شرکت نفت ایرانول در نظر دارد پروژه‌های:
مهندسی، خرید، اجرا و نصب و راه‌اندازی رینگ جدید آب آتش‌نشانی پالایشگاه تهران
مهندسی، خرید، ساخت و نصب و راه‌اندازی و نوسازی پست‌های برق پالایشگاه تهران
را از طریق این آگهی به پیمانکار ذیصلاح و واجدشرایط واگذار نماید. لذا از کلیه شرکت‌های پیمانکار توانمند دعوت به عمل می‌آید حداکثر ظرف مدت یک هفته پس از تاریخ درج آگهی جهت دریافت اسناد ارزیابی کیفی و شرکت در مناقصه، با در دست داشتن مهر شرکت و معرفی‌نامه معتبر از ساعت
8 الی 12 به آدرس: تهران، باقرشهر، خیابان رجایی (جاده قدیم قم)، بلوار پالایشگاه (شهید تندگویان)، بعد از نگهبانی اول دست راست درب دوم، شرکت نفت ایرانول، واحد خرید و تأمین داخلی مراجعه نمایند. لازم به ذکر است شرکت نفت ایرانول در رد یا قبول کلیه پیشنهادات بدون ذکر دلیل مختار است.

روزنامه امروز

مناقصـــه عمومی دستگاه مناقصه‌گزار: شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی منطقه تهران، به نشانی تهران، ابتدای خیابان شریعتی، خیابان…
مناقصه عمومی دو‌مرحله‌ای نوبت اول شرکت پالایش گاز ایلام در نظر دارد اقلام مورد نیاز خود را با…
مناقصـــه عمومی دستگاه مناقصه‌گزار: شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی منطقه تهران، به نشانی تهران، ابتدای خیابان شریعتی، خیابان…
مناقصه عمومی دو‌مرحله‌ای نوبت اول شرکت پالایش گاز ایلام در نظر دارد اقلام مورد نیاز خود را با…
فهرست