مناقصه عمومی نسبت به واگذاری سرویس و نگهداری و تعمیر

 مهلت ارسال مدارک: ۹۹/۵/۱۶

 کد در ایران کالا: 

 وبسایت:

 تعدادنمایش

 آگهی دهنده: بانک رفاه کارگران

 نشانی: تهران، بلوار کشاورز، روبروی بیمارستان پارس، شماره ۱۵۲، طبقه ششم، گروه کارشناسی

مناقصه عمومی

بانک رفاه کارگران در نظر دارد نسبت به واگذاری سرویس و نگهداری و تعمیر (با تأمین قطعه) تعداد 6108 دستگاه انواع اسکناس‌شمار ایستاده و رومیزی به مدت 2 سال از طریق برگزاری مناقصه عمومی به شرکت‌های واجدشرایط اقدام نماید. داوطلبان شرکت در مناقصه می‌توانند از تاریخ انتشار این آگهی حداکثر تا پایان وقت اداری روز پنجشنبه مورخ 99/5/16 با در دست داشتن معرفی‌نامه کتبی مشتمل بر درج شماره شناسه ملی (اشخاص حقوقی) و کد ملی (اشخاص حقیقی) و یک فقره فیش بانکی به مبلغ 200.000 ریال واریزی به حساب جاری شماره 5000014 به نام اداره حسابداری نزد شعبه پردیس بانک رفاه کارگران، به آدرس: تهران، بلوار کشاورز، روبروی بیمارستان پارس، شماره 152، طبقه ششم، گروه کارشناسی مناقصات مراجعه و اوراق مناقصه را دریافت نمایند. سپرده شرکت در مناقصه به میزان 800.000.000 ریال (هشتصد میلیون ریال) می‌باشد که می‌بایستی به‌صورت واریز نقدی و یا ضمانت‌نامه بانکی معتبر (به غیر از بانک رفاه کارگران) ارائه گردد.

روزنامه امروز

مناقصـــه عمومی دستگاه مناقصه‌گزار: شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی منطقه تهران، به نشانی تهران، ابتدای خیابان شریعتی، خیابان…
مناقصه عمومی دو‌مرحله‌ای نوبت اول شرکت پالایش گاز ایلام در نظر دارد اقلام مورد نیاز خود را با…
مناقصـــه عمومی دستگاه مناقصه‌گزار: شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی منطقه تهران، به نشانی تهران، ابتدای خیابان شریعتی، خیابان…
مناقصه عمومی دو‌مرحله‌ای نوبت اول شرکت پالایش گاز ایلام در نظر دارد اقلام مورد نیاز خود را با…
فهرست