مناقصه عمومی نگهداری و تعمیرات سیستم‌های مخابراتی

 مهلت ارسال مدارک:

 کد در ایران کالا: ۴۱۵

 وبسایت:

 تعدادنمایش

 آگهی دهنده: شركت بهره‌برداري نفت و گاز مارون (سهامي خاص)

 نشانی: اهواز- كيلومتر ۱۲ جاده اهواز ماهشهر- نرسيده به پليس راه شركت بهره برداري نفت و گاز مارون. ساختمان شماره يك - اتاق ۷- امور حقوقي و قراردادها

فراخوان مناقصه عمومی (ارزیابی کیفی)

مناقصه عمومی یک مرحله‌ای شماره م م م/0043/98 مربوط به نگهداری و تعمیرات سیستم‌های مخابراتی، امور اداره روابط‌عمومی، فعالیت‌های اداره تدارکات و امور کالا و خدمات نظارت بر رستوران‌ها در شرکت بهره‌برداری نفت و گاز مارون

شرکت بهره برداری نفت و گاز مارون در نظر دارد انجام خدمات فوق الذکر را با مشخصات و شرائط کلی زیر از طریق مناقصه عمومی به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید.

الف – شرح مختصر خدمات:
– انجام خدمات موردنیاز موضوع مناقصه توسط نیروهای با تجربه و مورد تأیید کارفرما به تعداد 25 واحد کاری
– سایر اطلاعات و جزئیات در اسناد مناقصه درج گردیده است.
ب – محل اجرای خدمات و مدت انجام کار:
محل اجرای خدمات درحوزه عملیاتی شرکت بهره‌برداری نفت و گاز مارون و در صورت نیاز کارفرما در سراسر کشور و مدت انجام و اجرای خدمات آن 12 ماه می‌باشد.
ج- برآورد کارفرما:
برآورد کارفرما جهت انجام و اجرای خدمات فوق بدون درصد سهم و هزینه مدیریت معادل – /699ر240ر469ر27 ریال می‌باشد.
د- شرایط مناقصه گران متقاضی:
داشتن شخصیت حقوقی با ارائه شناسه ملی و کد اقتصادی.
ارائه اساسنامه شرکت، شرکتنامه و آگهی تأسیس و آخرین تغییرات ثبتی اساسنامه.
داشتن گواهینامه صلاحیت از اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی در رشته خدمات.
داشتن سابقه کاری مرتبط با مناقصه، داشتن تجربه کافی و حسن سابقه در انجام خدمات مشابه
توانایی ارائه تضمین شرکت در مناقصه به مبلغ /000ر500ر373ر1 ریال و (در صورت برنده‌شدن) تهیه تضمین انجام تعهدات وفق آئین نامه تضمین معاملات دولتی
ارائه مدارکی دال بر دارا بودن خط مشی ایمنی HSE
ارائه «گواهینامه صلاحیت ایمنی» از اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی الزامی می‌باشد.
هـ- اعلام آمادگی مناقصه گران، تاریخ دریافت اسناد و ارائه قیمت:
از کلیه متقاضـیان واجد شرایط دعـوت می‌شود حداکثر ظرف 5 روز پس از انتشار آگـهی نوبت دوم، آمادگی خود را بصورت کتبـی همراه با مدارک برابر اصل شده به آدرس ذیل‌الذکر ارائه و اعلام نموده و همزمان نسبت به دریافت مدارک ارزیابی کیفی وفق بند «الف و ب » ماده 16 از آئین‌نامه اجرایی بند «ج» ماده 12 قانون برگزاری مناقصات اقدام نمایند.
ضمناً فرم‌های ارزیابی کیفی می‌بایستی ظرف مدت 14 روز تکمیل و اطلاعات مورد درخواست در قالب یک عدد زونکن مدارک ارزیابی کیفی برابر اصل شده و یک حلقه لوح فشرده تهیه و به آدرس ذیل در مقابل رسید تحویل گردد. بدیهی است کارفرما این حق را برای خود محفوظ می‌دارد به مدارکی که پس از انقضاء مهلت مقرر ارائه می‌گردد، ترتیب اثر ندهد. ضمناً پس از بررسی‌های لازم اسناد مناقصه به متقاضیان واجد شرایط تحویل داده خواهد شد. حداقل امتیاز قابل قبول برای دعوت به مناقصه 60 می‌باشد.
پس از بررسی های لازم اسناد مناقصه از روز شنبه مورخ 98/12/27 به متقاضیان واجد شرایط در قبال واریز مبلغ -/000ر400 ریال به حساب جاری شماره 2174652215009 بانک ملی شعبه کوی فدائیان اسلام تحویل می‌گردد.
نشانی محل اعلام آمادگی و دریافت اسناد مناقصه، امور حقوقی و قراردادهای شرکت به نشانی: اهواز- کیلومتر 12 جاده اهواز ماهشهر- نرسیده به پلیس راه شرکت بهره برداری نفت و گاز مارون. ساختمان شماره یک – اتاق 7- امور حقوقی و قراردادها و مهلت ارائه و تحویل پاکات قیمت به کمیسیون مناقصات تا ساعت 9:00 روز سه شنبه مورخ 98/12/27 و گشایش پیشنهادها رأس ساعت 10:00 روز سه شنبه مورخ 98/12/27 در کمیسیون مناقصات واقع در ساختمان دو طبقه شرکت خواهد بود. ضمناً تاریخ‌های اعلام شده قطعی نبوده و درصورت هرگونه تغییر، در اسناد مناقصه قید می‌گردد.
نشانی محل اعلام آمادگی و دریافت اسناد مناقصه، امور حقوقی و قراردادهای شرکت به نشانی: اهواز- کیلومتر 12 جاده اهواز ماهشهر- نرسیده به پلیس راه شرکت بهره‌برداری نفت و گاز مارون. ساختمان شماره یک- اتاق 7- امور حقوقی و قراردادها
درصورت عدم تکمیل و ارائه مدارک ارزیابی کیفی درخواست متقاضی مورد بررسی قرار نخواهد گرفت. ضمناً در صورت نیاز به اطلاعات بیشتر متقاضیان می‌توانند با تلفن 34434068-061 تماس حاصل فرمایند.

روابط عمومی – شرکت بهره‌برداری نفت و گاز مارون (سهامی خاص)

روزنامه امروز

 آگهی مناقصه شماره 3/ع/99   پژوهشگاه نیرو در نظر دارد ارائه خدمات سرویس و نگهداری تأسیسات مورد نیاز…
نوبت اول آگهی مناقصه عمومی شماره مناقصه : 53-5-99 هیات امنای صرفه جویی ارزی در معالجه بیماران در…
 آگهی مناقصه شماره 3/ع/99   پژوهشگاه نیرو در نظر دارد ارائه خدمات سرویس و نگهداری تأسیسات مورد نیاز…
نوبت اول آگهی مناقصه عمومی شماره مناقصه : 53-5-99 هیات امنای صرفه جویی ارزی در معالجه بیماران در…
فهرست