مناقصه عمومی واحد رادیولوژی درمانگاه امام علی (ع) واقع در شیراز

 مهلت ارسال مدارک: حداکثر تا ۱۵ روز پس از درج آگهی نوبت دوم

 کد در ایران کالا: 

 وبسایت:WWW.PIHO.IR

 تعدادنمایش

 آگهی دهنده: سازمان بهداشت و درمان صنعت نفت

 نشانی: تهران - میدان ولیعصر (عج)- خیابان کریم‌خان زند - خیابان به‌آفرین - پلاک ۲۶ - سازمان بهداشت و درمان صنعت نفت - طبقه ۳ - امور پیمان‌ها

مناقصه عمومی

نوبت دوم

سازمان بهداشت و درمان صنعت نفت در نظر دارد واحد رادیولوژی درمانگاه امام علی (ع) واقع در شیراز را به اشخاص واجدشرایط حقیقی/حقوقی از طریق تجدید مناقصه عمومی یک مرحله‌ای (پس از ارزیابی کیفی مناقصه‌گران) برون‌سپاری نماید.

نحوه دریافت اسناد ارزیابی کیفی: اسناد ارزیابی کیفی در سایت WWW.PIHO.IR (سازمان بهداشت و درمان صنعت نفت) جهت تهیه، تکمیل و ارسال اسناد درج می‌گردد.
مهلت و محل تحویل اسناد تکمیل شده ارزیابی کیفی: ‌مناقصه‌‌گران حداکثر تا 15 روز پس از درج آگهی نوبت دوم، اسناد ارزیابی را تکمیل و به همراه مستندات مورد نیاز و نامه درخواست شرکت در مناقصه به آدرس: تهران – میدان ولیعصر (عج)- خیابان کریم‌خان زند – خیابان به‌آفرین –
پلاک 26 – سازمان بهداشت و درمان صنعت نفت – طبقه 3 – امور پیمان‌ها تحویل و درصورت نیاز به هرگونه اطلاعات بیشتر با شماره تلفن‌های 88892153 یا 83307137 تماس حاصل نمایند.
سایر شرایط مناقصه:
1- 3- اسناد مناقصه بین متقاضیان واجدشرایط به تشخیص مناقصه‌گزار پس از بررسی مدارک شناسایی و ارزیابی کیفی توزیع می‌گردد. حداقل امتیاز کیفی قابل قبول جهت شرکت در مناقصه 60 است.
2- 3- نوع و میزان ضمانت‌نامه فرایند ارجاع کار و برآورد مالی آن متعاقباً از طریق دعوت‌نامه کتبی به مناقصه‌گران واجدشرایط اعلام خواهد شد.

روزنامه امروز

مناقصه عمومی دانشگاه پیام‌نور در نظر دارد جهت خرید، تحویل، نصب، راه‌اندازی، گارانتی و خدمات پس از فروش…
         کد:15/99-200-ر   نوبت: دوم      نوع:عمومی یک‌مرحله‌ای “آگهی فراخوان مناقصه (تجدید نوبت اول)” شرکت عمران…
مناقصه عمومی دانشگاه پیام‌نور در نظر دارد جهت خرید، تحویل، نصب، راه‌اندازی، گارانتی و خدمات پس از فروش…
         کد:15/99-200-ر   نوبت: دوم      نوع:عمومی یک‌مرحله‌ای “آگهی فراخوان مناقصه (تجدید نوبت اول)” شرکت عمران…
فهرست