مناقصه عمومی واگذاری انجام امور خدمات پشتیبانی و خدماتی

 مهلت ارسال مدارک: حداقل ده روز پس از چاپ آگهی نوبت دوم

 کد در ایران کالا: 

 وبسایت:

 تعدادنمایش

 آگهی دهنده: شهرداری اسلامشهر

 نشانی: 

مناقصه عمومی واگذاری انجام امور خدمات پشتیبانی و خدماتی

شهرداری اسلامشهر در نظر دارد به استناد مجوز شماره 5/3/2049 مورخ 99/2/28 شورای محترم اسلامی‌ شهر، از محل اعتبارات 20511 وظیفه خدمات شهری بودجه مصوب سال 1399 نسبت به واگذاری انجام امور خدمات پشتیبانی و خدماتی به شرح جدول ذیل به اشخاص حقوقی از طریق برگزاری تجدید مناقصه عمومی اقدام نماید. بدین‌وسیله از اشخاص حقوقی واجدشرایط دعوت می‌گردد جهت شرکت در تجدید مناقصه و دریافت اسناد همراه با معرفی‌نامه و مهر شرکت به اداره قراردادهای شهرداری اسلامشهر مراجعه نمایند. ضمناً مهلت دریافت و ارسال پیشنهادات حداقل ده روز پس از چاپ آگهی نوبت دوم خواهد بود. هزینه درج آگهی در روزنامه به عهده برنده تجدید مناقصه عمومی می‌باشد.

روزنامه امروز

مناقصه عمومی دانشگاه پیام‌نور در نظر دارد جهت خرید، تحویل، نصب، راه‌اندازی، گارانتی و خدمات پس از فروش…
         کد:15/99-200-ر   نوبت: دوم      نوع:عمومی یک‌مرحله‌ای “آگهی فراخوان مناقصه (تجدید نوبت اول)” شرکت عمران…
مناقصه عمومی دانشگاه پیام‌نور در نظر دارد جهت خرید، تحویل، نصب، راه‌اندازی، گارانتی و خدمات پس از فروش…
         کد:15/99-200-ر   نوبت: دوم      نوع:عمومی یک‌مرحله‌ای “آگهی فراخوان مناقصه (تجدید نوبت اول)” شرکت عمران…
فهرست