مناقصه عمومی واگذاری ملک

 مهلت ارسال مدارک: حداکثر ظرف مدت ۱۲ روز کاری از تاریخ انتشار آگهی نوبت دوم

 کد در ایران کالا: 

 وبسایت:

 تعدادنمایش

 آگهی دهنده: شهرداری ورامین

 نشانی: 

آگهی تجدید مناقصه عمومی

شهرداری ورامین در نظر دارد براساس ابلاغ موافقت نامه 569577 مورخ 98/10/7 به شرح عملیات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای طرح شماره 15020045300 در سال 98 با اعتبار 35.000.000.000 ریال (سی و پنج میلیارد ریال)، پروژه ذیل را از طریق تجدید مناقصه عمومی
‌به اشخاص حقوقی واجد شرایط واگذار نماید.

داوطلبان می‌توانند حداکثر ظرف مدت 12 روز کاری از تاریخ انتشار آگهی نوبت دوم در روزنامه از طریق سامانه الکترونیک ستاد، مراجعه و نسبت به شرکت در تجدید مناقصه فوق اقدام نمایند و همچنین در مهلت مقرر و در ساعات اداری با مراجعه به واحد امور قراردادهای شهرداری ورامین اسناد تجدید مناقصه را دریافت و

الزاماً پیشنهادات خود را به همراه رسید ثبت در سامانه ستاد دبیرخانه شهرداری تسلیم و رسید دریافت نمایند. (تلفن تماس: 7-36242525 داخلی 364-366)
شهرداری در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار است.
هزینه درج آگهی و کارشناسی به عهده برنده یا برندگان تجدید مناقصه خواهد بود.
سایر اطلاعات و جزئیات در فرم شرایط تجدید مناقصه موجود می‌باشد.

 

روزنامه امروز

فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه عمومی و دو مرحله‌ای اجاره یک فروند شناور یدک‌کش ASD جهت ارائه خدمات در…
تمدید آگهی مناقصه عمومی شرکت سایپا پرس در نظر دارد خرید دستگاه سرور و ذخیره‌ساز را از طریق…
فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه عمومی و دو مرحله‌ای اجاره یک فروند شناور یدک‌کش ASD جهت ارائه خدمات در…
تمدید آگهی مناقصه عمومی شرکت سایپا پرس در نظر دارد خرید دستگاه سرور و ذخیره‌ساز را از طریق…
فهرست