مناقصه عمومی یک‌مرحله‌ای (تجدید مناقصه)

 مهلت ارسال مدارک: ۹۹/۱/۲۳

 کد در ایران کالا: 

 وبسایت:www.setadiran.ir

 تعدادنمایش

 آگهی دهنده: سازمان جهاد کشاورزی استان تهران

 نشانی: 

فراخوان مناقصه عمومی یک‌مرحله‌ای (تجدید مناقصه)

سازمان جهاد کشاورزی استان تهران در نظر دارد پروژه‌هایی با مشخصات ذیل را طبق مفاد اسناد این مناقصه به پیمانکار واجد شرایط و دارای صلاحیت و رتبه معتبر مطابق معیارها، ضرائب و جداول مربوطه، واگذار نماید.

ردیف عنوان پروژه مبلغ برآورد پایه فهارس بهاء پایه مدت اجرا مبلغ تضمین (ریال) رتبه و رشته پیمانکار
1 لوله گذاری روستای قلعه خواجه واقع در شهرستان ورامین به‌طول 2350 متر 5/393/826/984 توزیع آب روستایی
سال ۱۳۹۸
۴ ماه 269/691/400 حداقل پنج آب
2 تأمین ۶۶ نفر نیروی انسانی جهت خدمت در امور اراضی در سال ۹۹ 22/200/000/000 _ ۱۲ ماه 1/110/000/000 مرتبه

تأمین اعتبار پروژه‌ها به شرح ذیل می‌باشد:
ردیف ۱ – از محل اعتبارات استانی ماده ۱۸۰ تخصیص از کد طرح ۴۳۱د1306012 از محل اعتبارات اسناد خزانه اسلامی با سررسید 1401/4/6
ردیف ۲ – تأمین اعتبار از ماده ۵ قانون اصلاحی حفظ کاربری اراضی زراعی و باغی ردیف ۲۵-530000
محل و مهلت توزیع اسناد مناقصه به پیمانکاران: از روز یکشنبه مورخ 99/1/17 لغایت روز شنبه مورخ 99/1/23 در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت
محل و مهلت دریافت پاکت‌های پیشنهاد قیمت از پیمانکاران: ساعت ۱۱ روز سه‌شنبه مورخ 99/2/2 (شرح در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت)
محل و تاریخ گشایش پاکت‌ها: ساعت ۱۲ روز سه‌شنبه99/2/2 سالن جلسات شماره ۱ (شرح در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت)
پیشنهاد قیمت‌ها می‌بایستی برای مدت سه ماه معتبر باشند.
دارا بودن شناسه ملی و همچنین ارائه گواهی صلاحیت ایمنی کار برای شرکت در مناقصه الزامی است.
انواع تضامین معتبر برای شرکت در مناقصه: ۱- ضمانتنامه بانکی ۲- انواع اوراق مشارکت ۳- واریز وجه به حساب اعلام شده در اسناد مناقصه
ضمناً این آگهی و خلاصه اسناد مناقصه، در پایگاه ملی اطلاع‌رسانی مناقصات به آدرس www.setadiran.ir قابل رؤیت و دریافت می‌باشد.

روزنامه امروز

فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه عمومی و دو مرحله‌ای اجاره یک فروند شناور یدک‌کش ASD جهت ارائه خدمات در…
تمدید آگهی مناقصه عمومی شرکت سایپا پرس در نظر دارد خرید دستگاه سرور و ذخیره‌ساز را از طریق…
فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه عمومی و دو مرحله‌ای اجاره یک فروند شناور یدک‌کش ASD جهت ارائه خدمات در…
تمدید آگهی مناقصه عمومی شرکت سایپا پرس در نظر دارد خرید دستگاه سرور و ذخیره‌ساز را از طریق…
فهرست