مناقصه عمومی JPC – 982945 مجتمع پتروشیمی جم

 مهلت ارسال مدارک: ۹۹/۴/۲۸

 کد در ایران کالا: 

 وبسایت:

 تعدادنمایش

 آگهی دهنده: شرکت پتروشیمی جم

 نشانی: تهران، خيابان توانير، خيابان نظامي گنجوي، روبروي شهرداري منطقه ۶، پلاك ۲۷،  طبقه همكف – دبيرخانه محرمانه حراست

آگهی مناقصه عمومی JPC – 982945 مجتمع پتروشیمی‌جم

 

شرکت پتروشیمی جم  در نظر دارد تامین “NADI” Solenoid Valveمطابق با مشخصات فنی و استاندارد بر اساس شرایط مندرج در مدارک و اسناد مناقصه ، از طریق مناقصه عمومی ،  به تامین کننده واجد شرایط واگذار نماید.

 

  • شماره مناقصه: JPC – 982945
  • دستگاه نظارت : اداره تعمیرات
  • مبلغ تضمین شرکت در مناقصه:.. 720.000.000 ریال
  • سایر اطلاعات و جزئیات مربوط در اسناد مناقصه مندرج می باشد.
  • دریافت اسناد: پیمانکاران واجد شرایط می توانند پس از انتشار آگهی از سایت پتروشیمی جم به آدرس jpcomplex.com تا پایان وقت اداری روز شنبه مورخه 99/4/14 اقدام نمایند.

اسناد مناقصه بایستی توسط اشخاص مجاز تکمیل، امضا و ممهور شود و حداکثر تا پایان وقت اداری روز شنبه مورخ 99/4/28 به نشانی دفتر مرکزی : تهران، خیابان توانیر، خیابان نظامی گنجوی، روبروی شهرداری منطقه 6، پلاک 27،  طبقه همکف – دبیرخانه محرمانه حراست تحویل گردد.  بدیهی است به پیشنهاداتی که پس از سررسید تحویل گردد هیچگونه ترتیب اثری داده نخواهد شد.

 

 

 

  • تلفن تماس : 7-88656482-021
  • نمابر: 88656489 – 021

 

 

روابط عمومی شرکت پتروشیمی جم

 

روزنامه امروز

آگهی مناقصه شرکت نقش اول کیفیت (ناک) در نظر دارد، نسبت به برگزاری مناقصه دو مرحله¬ای عام بر…
آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ در نظر دارد  نسبت به خرید…
آگهی مناقصه شرکت نقش اول کیفیت (ناک) در نظر دارد، نسبت به برگزاری مناقصه دو مرحله¬ای عام بر…
آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ در نظر دارد  نسبت به خرید…
فهرست