مناقصه عمومی P/F”SUMITOMO”GEAR BOX

 مهلت ارسال مدارک:

 کد در ایران کالا: 

 وبسایت:HJarahizadeh@mpc.ir

 تعدادنمایش

 آگهی دهنده: شركت پتروشيمي مارون

 نشانی: 

مناقصه عمومی

شرکت پتروشیمی مارون در نظر دارد اقلام مورد نیاز ذیل را از طریق مناقصه عمومی خریداری نماید .
تضمین شرکت در مناقصه نحوه دریافت اسناد آخرین مهلت ارسال پیشنهادات توسط فروشندگان آخرین مهلت دریافت اسناد شماره تقاضا شماره مناقصه نوع مناقصه موضوع مناقصه ردیف
 ارائه ضمانت نامه بانکی شرکت در مناقصه به ارزش 2% مبلغ پیشنهادی ارسال نامه اعلام آمادگی شرکت در مناقصه به آدرس ایمیل    HJarahizadeh@mpc.ir 10روز پس از درج آگهی نوبت دوم 5وز پس از درج آگهی  نوبت دوم  در ازای ارائه معرفی نامه شرکت KAS-980291 99-T-079 مناقصه عمومی
  1. P/F”SUMITOMO”GEAR BOX
1
 ارائه ضمانت نامه بانکی شرکت در مناقصه به ارزش 2% مبلغ پیشنهادی ارسال نامه اعلام آمادگی شرکت در مناقصه به آدرس ایمیل    Mhayati@mpc.ir 10روز پس از درج آگهی نوبت دوم 5روز پس از درج آگهی  نوبت دوم  در ازای ارائه معرفی نامه شرکت KAI-992023 99-T-080 مناقصه عمومی ورق آلومینیوم به ضخامت 10 و15 سانتی متر جهت ساخت skirt مطابق نقشه 2
 ارائه ضمانت نامه بانکی شرکت در مناقصه به ارزش 2% مبلغ پیشنهادی ارسال نامه اعلام آمادگی شرکت در مناقصه به آدرس ایمیل    HJarahizadeh@mpc.ir 10روز پس از درج آگهی نوبت دوم 5روز پس از درج آگهی  نوبت دوم  در ازای ارائه معرفی نامه شرکت KAS-981370 99-T-081 مناقصه عمومی  ELFAB RUPTURE DISC SIZE 8″ COMPELETE 3

روزنامه امروز

مناقصـــه عمومی دستگاه مناقصه‌گزار: شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی منطقه تهران، به نشانی تهران، ابتدای خیابان شریعتی، خیابان…
مناقصه عمومی دو‌مرحله‌ای نوبت اول شرکت پالایش گاز ایلام در نظر دارد اقلام مورد نیاز خود را با…
مناقصـــه عمومی دستگاه مناقصه‌گزار: شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی منطقه تهران، به نشانی تهران، ابتدای خیابان شریعتی، خیابان…
مناقصه عمومی دو‌مرحله‌ای نوبت اول شرکت پالایش گاز ایلام در نظر دارد اقلام مورد نیاز خود را با…
فهرست