مناقصه نگه‌داری و تعمیرات جاری، اساسی، ویژه و راهبری فنی ۱۳ رام ریل‌باس ارم

 مهلت ارسال مدارک: ۹۹/۰۸/۰۸

 کد در ایران کالا: 

 وبسایت:

 تعدادنمایش

 آگهی دهنده: شرکت نوین صنعت رجا

 نشانی: میدان راه‌آهن–خیابان شوش غربی–ابتدای خـیابان شهید رجایی-پلاک ۶۸۰- طبقه اول-امور قراردادها-تلفن: ۵۵۱۲۴۴۹۹

آگهی مناقصه شماره 2/9-99

سازمان: شرکت نوین صنعت رجا
موضوع مناقصه: نگه‌داری و تعمیرات جاری، اساسی، ویژه و راهبری فنی 13 رام ریل‌باس ارم
محل انجام: کارگاه‌ها و خطوط مربوطه در محدوده ایستگاه تهران و نواحی سیر ریل باس‌ها
محل دریافت اسناد و بازگشایی پیشنهادها:تهران–میدان راه‌آهن–خیابان شوش غربی–ابتدای خـیابان شهید رجایی-پلاک 680-
طبقه اول-امور قراردادها-تلفن: 55124499
مهلت دریافت اسناد:تا پایان وقت اداری روز پنچشنبه 99/08/08
مهلت ارائه پیشنهادات:تا ساعت 12:30روز یکشنبه مورخ 99/08/18
ساعت و روز قرائت پیشنهادات:ساعت13:30روزیکشنبه مورخ 99/08/18
میزان سپرده شـرکت در مناقصه:مبلغ دو میلیارد(2.000.000.000)ریال به‌صورت ضمانت‌نامه ‌بانکی یا یک‌ فقره‌ چک‌ تضمینی‌ بانکی‌ در وجه شرکت نوین صنعت رجا
قیمت اسناد و نحوه واریز وجه: واریز مبلغ دو میلیون(2.000.000) ریال به حساب شماره 30181160487521 و کد شناسه 3018 نزد بانک مهر ایران شعبه راه آهن به نام شرکت نوین صنعت رجا

سایر اطلاعات و جزئیات در اسناد مناقصه درج گردیده است.

روزنامه امروز

مناقصه تهیه اقلام و اجرای سیستم اعلام حریق بیمارستان دکتر شریعتی اصفهان بیمارستان تامین اجتماعی دکتر شریعتی اصفهان…
مناقصه عمومی برگزار‌کننده مناقصه: شرکت توزیع نیروی برق استان خراسان شمالی این شرکت در نظر دارد نسبت به…
مناقصه تهیه اقلام و اجرای سیستم اعلام حریق بیمارستان دکتر شریعتی اصفهان بیمارستان تامین اجتماعی دکتر شریعتی اصفهان…
مناقصه عمومی برگزار‌کننده مناقصه: شرکت توزیع نیروی برق استان خراسان شمالی این شرکت در نظر دارد نسبت به…
فهرست