مواد پلی اوره

 مهلت ارسال مدارک:

 کد در ایران کالا: 

 وبسایت:

 تعدادنمایش

 آگهی دهنده: شرکت پتروشيمي جم

 نشانی: 

 

آگهی مزایده عمومی شماره04-1401

شرکت پتروشیمی جم در نظر دارد مواد پلی اوره خود به شرح مندرج در اسناد مزایده را از طریق مزایده عمومی بفروش برساند.

 • مبلغ تضمین شرکت در مزایده پنج درصد مبلغ پیشنهادی می باشد.
 • دریافت اسناد: اسناد مزایده از تاریخ انتشار آگهی حداکثر تا مورخ 06/04/1401 و از طریق
  وب سایت شرکت پتروشیمی جم به آدرس
  jpcomplex.ir/fa/tender (بخش مناقصه و مزایده) قابل دریافت می باشد.
 • تمامی مکاتبات و هماهنگی های لازم در خصوص این مزایده از طریق پست الکترونیک شرکت به نشانی: tender@jpcomplex.com می باشد، فلذا اعلام رسمی نشانی پست الکترونیک
  مزایده گر ، برای تداوم اطلاع رسانی ها الزامی است.
 • آخرین زمان تسلیم پیشنهادات تا ساعت 12:00 روز شنبه مورخ 18/04/1401 می باشد.
 • سایر اطلاعات و جزئیات مربوط در اسناد مزایده مندرج می باشد.
 • بدیهی است شرکت پتروشیمی جم در رد یا قبول کلیه پیشنهادات بدون ذکر دلیل مختار است.

تلفن تماس : 88654545-021

                                                                                                                     روابط عمومی شرکت پتروشیمی جم

 

آگهی مناقصه عمومی دومرحله‌ای (یکپارچه) سازمان تدارکات پزشکی جمعیت هلال احمر شماره مناقصه 2001092119000001   سازمان تدارکات پزشکی…
آگهی مناقصه عمومی نوبت دوم اداره کل بنیاد شهید و امور ایثارگران تهران بزرگ در نظر دارد بسته‌های…
آگهی مناقصه عمومی دومرحله‌ای (یکپارچه) سازمان تدارکات پزشکی جمعیت هلال احمر شماره مناقصه 2001092119000001   سازمان تدارکات پزشکی…
آگهی مناقصه عمومی نوبت دوم اداره کل بنیاد شهید و امور ایثارگران تهران بزرگ در نظر دارد بسته‌های…

فهرست