موضوع مناقصه :خرید مته های حفاری Tri-Cone Bits

 مهلت ارسال مدارک: ۱۴روز پساز آخرین روز دریافت استعلامهایارزیابی کیفی

 کد در ایران کالا: ۱۳۳

 وبسایت:www.nidc.ir            http://sapp.ir/nidc_pr

 تعدادنمایش

 آگهی دهنده: شرکت ملی حفاری ایران

 نشانی: اهواز- بلوار پاسداران بالاتر از سه راه فرودگاه – شرکت ملی حفاری ایران – ساختمان پایگاه عملیاتی – طبقه اول پارت B – اتاق ۱۰۷- دبیرخانه کمیسیون مناقصات

آگهی مناقصه (نوبت اول)                      1398.3972

    دو مرحله ای (  به صورت نیمه فشرده)

  • موضوع مناقصه :£ خرید مته های حفاری Tri-Cone Bits
  • مشخصات مناقصه :
  •    ارزیابی کیفی مناقصه گران :
نام مناقصه گزار شماره تقاضا/ مناقصه شماره ثبت در پایگاه ملی مناقصات مبلغ برآورد (ریال/ارز)
شرکت ملی حفاری ایران 48-22-9822014

PFP/AZD/98/007

3215350 97,530,000,000

 

  • نحوه دریافت/ تحویل اسناد مناقصه :
روش ارزیابی ü         بر اساس کسب حداقل امتیاز (50) مربوط به معیارهای موجود در استعلام های ارزیابی کیفی که توسط متقاضیان شرکت در مناقصه تکمیل می شود، انجام می گردد.
1.        مناقصه گرانی که بیش از چهار (4) قرارداد در حال اجرا با شرکت ملی حفاری ایران داشته باشند مجاز به حضور در مناقصه نخواهند بود.

2.        مناقصه گرانی که بیش از دو (2) قرارداد در حال اجرا با موضوع مشابه (صرفا همان موضوع) با شرکت ملی حفاری ایران داشته باشند مجاز به حضور در مناقصه نخواهند بود.

 

 

دریافت اسناد

تاریخ شروع دریافت توزیع اسناد از یک روز پس از چاپ آگهی نوبت دوم آغاز شده و تا ده روز پس از آن ادامه خواهد داشت.
محل دریافت اهواز-بلوار پاسداران-بالاتر از میدان فرودگاه-شرکت ملی حفاری ایران-ساختمان عملیاتی-طبقه سوم سالن 316 تدارکات خارجی پروژه های حفاری. تلفن: 06134146822

تهران –خیابان جمهوری-کوچه یغما-ساختمان مرکزی هشتم –شرکت ملی حفاری ایران. تلفن: 02166700249

نحوه دریافت 1.        ارائه فیش واریزی به مبلغ510000 ریال به حساب سیبا شماره 400114004020491 (شماره شبا IR520100004001114004020491)نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تحت عنوان تمرکز وجوه درآمد شرکت ملی حفاری ایران

2.        درخواست رسمی متقاضی (باذکر نام دقیق) مبنی بر دریافت اسناد مناقصه

تحویل اسناد آخرین مهلت £ 14 روز پس از آخرین روز دریافت استعلامهای ارزیابی کیفی
محل تحویل نشانی: اهواز- بلوار پاسداران بالاتر از سه راه فرودگاه – شرکت ملی حفاری ایران – ساختمان پایگاه عملیاتی – طبقه اول پارت B – اتاق 107- دبیرخانه کمیسیون مناقصات- شماره تماس 06134148569 – 06134148580

 

  • تضمین شرکت در مناقصه (فرآیند ارجاع کار):
مبلغ تضمین مبلغ 1,524,000,000ریال – مبلغ 32,370 یورو
انواع تضامین قابل قبول
  • ضمانتنامه بانکی و یا ضمانتنامه های صادره از موسسات اعتباری غیربانکی دارای مجوز فعالیت از سوی بانک مرکزی

1.  اصل فیش واریز وجه نقد به حساب شماره 4001114006376636(شماره شبا IR350100004001114006376636)  نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تحت عنوان تمرکز وجوه سپرده شرکت ملی حفاری ایران

مدت اعتبار پیشنهاد/ تضمین 90 روز ( و برای یک بار در سقف مدت اعتبار اولیه قابل تمدید باشد.)

کانال های  اطلاع رسانی شرکت ملی حفاری ایران

www.nidc.ir            http://sapp.ir/nidc_pr

 

روزنامه امروز

مناقصـــه عمومی دستگاه مناقصه‌گزار: شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی منطقه تهران، به نشانی تهران، ابتدای خیابان شریعتی، خیابان…
مناقصه عمومی دو‌مرحله‌ای نوبت اول شرکت پالایش گاز ایلام در نظر دارد اقلام مورد نیاز خود را با…
مناقصـــه عمومی دستگاه مناقصه‌گزار: شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی منطقه تهران، به نشانی تهران، ابتدای خیابان شریعتی، خیابان…
مناقصه عمومی دو‌مرحله‌ای نوبت اول شرکت پالایش گاز ایلام در نظر دارد اقلام مورد نیاز خود را با…
فهرست