نسبت به جذب پیمانکار جهت ارائه پیشنهاد نرم افزار اندروید ریدرهای مترو و اتوبوس

 مهلت ارسال مدارک:

 کد در ایران کالا: 

 وبسایت:tmicto.tehran.ir

 تعدادنمایش

 آگهی دهنده: سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری تهران

 نشانی: 

فراخوان 38/1400

سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری تهران در نظر دارد نسبت به جذب پیمانکار جهت ارائه پیشنهاد نرم افزار اندروید ریدرهای مترو و اتوبوس  از طریق فراخوان اقدام نماید .جهت کسب اطلاعات بیشتر و دریافت اسناد فراخوان می توانید به پرتال سازمان به آدرس tmicto.tehran.ir در بخش فرصت های همکاری مراجعه نمایید .

آگهی تمدید مناقصه عمومی شماره 133‏/1400 الف:  مناقصه گذار :  بانک ملت ب: موضوع مناقصه: تمدید مدت زمان…
نوبت‌اول آگهی فراخوان تجدید مناقصه عمومی دو مرحله‌ای ارزی (یورو) شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی در نظر دارد…
آگهی تمدید مناقصه عمومی شماره 133‏/1400 الف:  مناقصه گذار :  بانک ملت ب: موضوع مناقصه: تمدید مدت زمان…
نوبت‌اول آگهی فراخوان تجدید مناقصه عمومی دو مرحله‌ای ارزی (یورو) شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی در نظر دارد…
فهرست