کد در ایران آنلاین: ۵۱۸

تعداد نمایش: ۱۸

مهلت ارسال مدارک: ۹۸/۱۲/۱۹
استان برگزاری: تهران
کد در ایران آنلاین: ۴۹۰

تعداد نمایش: ۱۰

مهلت ارسال مدارک:
استان برگزاری: مازندران
کد در ایران آنلاین: ۱۷۶

تعداد نمایش: ۲۳

مهلت ارسال مدارک: ۹۸/۰۷/۲۱
استان برگزاری: فارس
کد در ایران آنلاین: ۱۷۶

تعداد نمایش: ۱۴

مهلت ارسال مدارک: ۱۳۹۸/۰۷/۱۷
استان برگزاری: فارس
کد در ایران آنلاین: ۱۱۲۲

تعداد نمایش: ۱۵۱

مهلت ارسال مدارک: ۱۳۹۸/۰۶/۰۶
استان برگزاری: تهران
کد در ایران آنلاین:

تعداد نمایش: ۴۱

مهلت ارسال مدارک:
استان برگزاری:

روزنامه امروز

فراخوان مناقصه عمومی یک‌مرحله‌ای (تجدید مناقصه) سازمان جهاد کشاورزی استان تهران در نظر دارد پروژه‌هایی با مشخصات ذیل…
آگهی تجدید مناقصه عمومی مناقصه گزار: شرکت سهامی پشتیبانی امور دام کشور به شناسه ملی 14002771736 و شماره…
فراخوان مناقصه عمومی یک‌مرحله‌ای (تجدید مناقصه) سازمان جهاد کشاورزی استان تهران در نظر دارد پروژه‌هایی با مشخصات ذیل…
آگهی تجدید مناقصه عمومی مناقصه گزار: شرکت سهامی پشتیبانی امور دام کشور به شناسه ملی 14002771736 و شماره…

فهرست