کد در ایران آنلاین: ۳۶۰

تعداد نمایش: ۳۹

مهلت ارسال مدارک: ۹۸/۱۰/۱
استان برگزاری: تهران
کد در ایران آنلاین: ۲۶۸

تعداد نمایش: ۲۵

مهلت ارسال مدارک: ۹۸/۹/۲۴
استان برگزاری: تهران
کد در ایران آنلاین: ۲۶۸

تعداد نمایش: ۴۰

مهلت ارسال مدارک: ۹۸/۸/۲۶
استان برگزاری: تهران
کد در ایران آنلاین: ۲۶۸

تعداد نمایش: ۲۵

مهلت ارسال مدارک: یک هفته از تاریخ درج آگهی نوبت دوم
استان برگزاری: تهران

روزنامه امروز

مناقصه عمومی دانشگاه پیام‌نور در نظر دارد جهت خرید، تحویل، نصب، راه‌اندازی، گارانتی و خدمات پس از فروش…
         کد:15/99-200-ر   نوبت: دوم      نوع:عمومی یک‌مرحله‌ای “آگهی فراخوان مناقصه (تجدید نوبت اول)” شرکت عمران…
مناقصه عمومی دانشگاه پیام‌نور در نظر دارد جهت خرید، تحویل، نصب، راه‌اندازی، گارانتی و خدمات پس از فروش…
         کد:15/99-200-ر   نوبت: دوم      نوع:عمومی یک‌مرحله‌ای “آگهی فراخوان مناقصه (تجدید نوبت اول)” شرکت عمران…

فهرست