کد در ایران آنلاین: ۱۲۹

تعداد نمایش: ۴۴

مهلت ارسال مدارک: ۹۸/۱۲/۲۶
استان برگزاری: خوزستان
کد در ایران آنلاین: ۱۲۹

تعداد نمایش: ۳۴

مهلت ارسال مدارک: ۹۸/۱۲/۲۶
استان برگزاری: خوزستان

روزنامه امروز

مناقصه عمومی دانشگاه پیام‌نور در نظر دارد جهت خرید، تحویل، نصب، راه‌اندازی، گارانتی و خدمات پس از فروش…
         کد:15/99-200-ر   نوبت: دوم      نوع:عمومی یک‌مرحله‌ای “آگهی فراخوان مناقصه (تجدید نوبت اول)” شرکت عمران…
مناقصه عمومی دانشگاه پیام‌نور در نظر دارد جهت خرید، تحویل، نصب، راه‌اندازی، گارانتی و خدمات پس از فروش…
         کد:15/99-200-ر   نوبت: دوم      نوع:عمومی یک‌مرحله‌ای “آگهی فراخوان مناقصه (تجدید نوبت اول)” شرکت عمران…

فهرست