کد در ایران آنلاین: ۱۰

تعداد نمایش: ۲۲۲

مهلت ارسال مدارک:
استان برگزاری: تهران
عنوان: 

مزایده

کد در ایران آنلاین: ۱۰

تعداد نمایش: ۲۳۷

مهلت ارسال مدارک: ۱۳۹۸/۰۶/۲۷
استان برگزاری: تهران
کد در ایران آنلاین: ۴۳

تعداد نمایش: ۲۰۲

مهلت ارسال مدارک: ۱۳۹۸/۰۶/۱۷
استان برگزاری: قزوين
کد در ایران آنلاین: ۴۲

تعداد نمایش: ۲۲۸

مهلت ارسال مدارک: ۱۳۹۸/۰۶/۱۲
استان برگزاری: تهران
آگهی مناقصه عمومی دومرحله‌ای (یکپارچه) سازمان تدارکات پزشکی جمعیت هلال احمر شماره مناقصه 2001092119000001   سازمان تدارکات پزشکی…
آگهی مناقصه عمومی نوبت دوم اداره کل بنیاد شهید و امور ایثارگران تهران بزرگ در نظر دارد بسته‌های…
آگهی مناقصه عمومی دومرحله‌ای (یکپارچه) سازمان تدارکات پزشکی جمعیت هلال احمر شماره مناقصه 2001092119000001   سازمان تدارکات پزشکی…
آگهی مناقصه عمومی نوبت دوم اداره کل بنیاد شهید و امور ایثارگران تهران بزرگ در نظر دارد بسته‌های…

فهرست