کد در ایران آنلاین: ۳۱۳

تعداد نمایش: ۳۹

مهلت ارسال مدارک: حداکثر ۱۴ روز تقویمی پس از تاریخ انتشار نوبت دوم آگهی
استان برگزاری: هرمزگان
کد در ایران آنلاین: ۳۱۲

تعداد نمایش: ۱۴۲

مهلت ارسال مدارک: تا پايان وقت اداري روز شنبه ۱۶ آذر ماه ۱۳۹۸
استان برگزاری: فارس
کد در ایران آنلاین: ۳۱۲

تعداد نمایش: ۴۸

مهلت ارسال مدارک: ۹۸/۹/۲۱
استان برگزاری: البرز

روزنامه امروز

مناقصـــه عمومی دستگاه مناقصه‌گزار: شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی منطقه تهران، به نشانی تهران، ابتدای خیابان شریعتی، خیابان…
مناقصه عمومی دو‌مرحله‌ای نوبت اول شرکت پالایش گاز ایلام در نظر دارد اقلام مورد نیاز خود را با…
مناقصـــه عمومی دستگاه مناقصه‌گزار: شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی منطقه تهران، به نشانی تهران، ابتدای خیابان شریعتی، خیابان…
مناقصه عمومی دو‌مرحله‌ای نوبت اول شرکت پالایش گاز ایلام در نظر دارد اقلام مورد نیاز خود را با…

فهرست