کد در ایران آنلاین: ۲۳۸

تعداد نمایش: ۵۳

مهلت ارسال مدارک: ۹۸/۹/۱۷
استان برگزاری: تهران
کد در ایران آنلاین: ۲۱۹

تعداد نمایش: ۵۶

مهلت ارسال مدارک: حداکثر ظرف مدت ۱۲ روز از انتشار آگهی نوبت دوم
استان برگزاری: تهران
کد در ایران آنلاین: ۱۲۶

تعداد نمایش: ۲۹

مهلت ارسال مدارک:
استان برگزاری: هرمزگان
کد در ایران آنلاین: ۱۲۶

تعداد نمایش: ۳۱

مهلت ارسال مدارک:
استان برگزاری: هرمزگان
کد در ایران آنلاین: ۲۴۶

تعداد نمایش: ۳۲

مهلت ارسال مدارک: ۹۸/۹/۱۰
استان برگزاری: تهران
کد در ایران آنلاین: ۱۵۶

تعداد نمایش: ۵۶

مهلت ارسال مدارک: ۵ روز کاری پس از چاپ آگهی
استان برگزاری: تهران
کد در ایران آنلاین: ۲۴۳

تعداد نمایش: ۴۷

مهلت ارسال مدارک:
استان برگزاری: تهران
کد در ایران آنلاین: ۳۰۵

تعداد نمایش: ۵۱

مهلت ارسال مدارک: ۹۸/۹/۱۰
استان برگزاری: قزوین

روزنامه امروز

مناقصـــه عمومی دستگاه مناقصه‌گزار: شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی منطقه تهران، به نشانی تهران، ابتدای خیابان شریعتی، خیابان…
مناقصه عمومی دو‌مرحله‌ای نوبت اول شرکت پالایش گاز ایلام در نظر دارد اقلام مورد نیاز خود را با…
مناقصـــه عمومی دستگاه مناقصه‌گزار: شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی منطقه تهران، به نشانی تهران، ابتدای خیابان شریعتی، خیابان…
مناقصه عمومی دو‌مرحله‌ای نوبت اول شرکت پالایش گاز ایلام در نظر دارد اقلام مورد نیاز خود را با…

فهرست