کد در ایران آنلاین: ۲۲۴

تعداد نمایش: ۴۱

مهلت ارسال مدارک: ۹۸/۹/۶
استان برگزاری: تهران
کد در ایران آنلاین: ۲۱۹

تعداد نمایش: ۳۴

مهلت ارسال مدارک: حداکثر ظرف مدت ۱۲ روز از انتشار آگهی نوبت دوم
استان برگزاری: تهران
کد در ایران آنلاین: ۵۰

تعداد نمایش: ۳۶

مهلت ارسال مدارک: ۹۸/۹/۹
استان برگزاری: تهران

روزنامه امروز

مناقصـــه عمومی دستگاه مناقصه‌گزار: شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی منطقه تهران، به نشانی تهران، ابتدای خیابان شریعتی، خیابان…
مناقصه عمومی دو‌مرحله‌ای نوبت اول شرکت پالایش گاز ایلام در نظر دارد اقلام مورد نیاز خود را با…
مناقصـــه عمومی دستگاه مناقصه‌گزار: شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی منطقه تهران، به نشانی تهران، ابتدای خیابان شریعتی، خیابان…
مناقصه عمومی دو‌مرحله‌ای نوبت اول شرکت پالایش گاز ایلام در نظر دارد اقلام مورد نیاز خود را با…

فهرست