کد در ایران آنلاین: ۵۱

تعداد نمایش: ۴۳

مهلت ارسال مدارک: ۱۴ روزکاری  پس از انتشار آگهي
استان برگزاری: خوزستان
کد در ایران آنلاین: ۵۱

تعداد نمایش: ۳۹

مهلت ارسال مدارک: ۱۰ روزکاری  پس از انتشار آگهي
استان برگزاری: خوزستان
کد در ایران آنلاین: ۵۱

تعداد نمایش: ۳۰

مهلت ارسال مدارک: ۱۰ روزکاری پس از انتشار آگهي
استان برگزاری: خوزستان
کد در ایران آنلاین: ۵۱

تعداد نمایش: ۴۱

مهلت ارسال مدارک:
استان برگزاری: خوزستان

روزنامه امروز

مناقصـــه عمومی دستگاه مناقصه‌گزار: شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی منطقه تهران، به نشانی تهران، ابتدای خیابان شریعتی، خیابان…
مناقصه عمومی دو‌مرحله‌ای نوبت اول شرکت پالایش گاز ایلام در نظر دارد اقلام مورد نیاز خود را با…
مناقصـــه عمومی دستگاه مناقصه‌گزار: شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی منطقه تهران، به نشانی تهران، ابتدای خیابان شریعتی، خیابان…
مناقصه عمومی دو‌مرحله‌ای نوبت اول شرکت پالایش گاز ایلام در نظر دارد اقلام مورد نیاز خود را با…

فهرست