کد در ایران آنلاین: ۲۸۷

تعداد نمایش: ۳۵

مهلت ارسال مدارک: ۹۸/۰۹/۰۲
استان برگزاری: خراسان رضوی
کد در ایران آنلاین: ۲۸۳

تعداد نمایش: ۲۳

مهلت ارسال مدارک: ۹۸/۰۹/۰۲
استان برگزاری: تهران
کد در ایران آنلاین: ۴۷

تعداد نمایش: ۴۶

مهلت ارسال مدارک: ۹۸/۰۸/۲۶
استان برگزاری: تهران
کد در ایران آنلاین: ۲۷۳

تعداد نمایش: ۵۳

مهلت ارسال مدارک: ۹۸/۸/۲۲
استان برگزاری: کردستان
کد در ایران آنلاین: ۲۶۸

تعداد نمایش: ۲۲

مهلت ارسال مدارک: یک هفته از تاریخ درج آگهی نوبت دوم
استان برگزاری: تهران

روزنامه امروز

فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه عمومی و دو مرحله‌ای اجاره یک فروند شناور یدک‌کش ASD جهت ارائه خدمات در…
تمدید آگهی مناقصه عمومی شرکت سایپا پرس در نظر دارد خرید دستگاه سرور و ذخیره‌ساز را از طریق…
فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه عمومی و دو مرحله‌ای اجاره یک فروند شناور یدک‌کش ASD جهت ارائه خدمات در…
تمدید آگهی مناقصه عمومی شرکت سایپا پرس در نظر دارد خرید دستگاه سرور و ذخیره‌ساز را از طریق…

فهرست