کد در ایران آنلاین: ۴۹

تعداد نمایش: ۳۸

مهلت ارسال مدارک: ۹۸/۰۸/۱۳
استان برگزاری: بوشهر
کد در ایران آنلاین: ۹۱

تعداد نمایش: ۲۴

مهلت ارسال مدارک: حداکثر ۱۰ روز از تاریخ درج آگهی
استان برگزاری: تهران

روزنامه امروز

فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه عمومی و دو مرحله‌ای اجاره یک فروند شناور یدک‌کش ASD جهت ارائه خدمات در…
تمدید آگهی مناقصه عمومی شرکت سایپا پرس در نظر دارد خرید دستگاه سرور و ذخیره‌ساز را از طریق…
فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه عمومی و دو مرحله‌ای اجاره یک فروند شناور یدک‌کش ASD جهت ارائه خدمات در…
تمدید آگهی مناقصه عمومی شرکت سایپا پرس در نظر دارد خرید دستگاه سرور و ذخیره‌ساز را از طریق…

فهرست