کد در ایران آنلاین: ۳۷۴

تعداد نمایش: ۴۴

مهلت ارسال مدارک: ۱۴ روز پس از انتشار آگهی نوبت دوم
استان برگزاری: خوزستان
کد در ایران آنلاین: ۳۷۴

تعداد نمایش: ۹۵

مهلت ارسال مدارک: حداکثر ظرف مدت ۱۴ روز پس از انتشار آگهی نوبت دوم
استان برگزاری: خوزستان

روزنامه امروز

مناقصـــه عمومی دستگاه مناقصه‌گزار: شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی منطقه تهران، به نشانی تهران، ابتدای خیابان شریعتی، خیابان…
مناقصه عمومی دو‌مرحله‌ای نوبت اول شرکت پالایش گاز ایلام در نظر دارد اقلام مورد نیاز خود را با…
مناقصـــه عمومی دستگاه مناقصه‌گزار: شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی منطقه تهران، به نشانی تهران، ابتدای خیابان شریعتی، خیابان…
مناقصه عمومی دو‌مرحله‌ای نوبت اول شرکت پالایش گاز ایلام در نظر دارد اقلام مورد نیاز خود را با…

فهرست