کد در ایران آنلاین: ۳۷۰

تعداد نمایش: ۳۶

مهلت ارسال مدارک: از تاريخ انتشار آگهي نوبت دوم (كه دو روز پس از انتشار نوبت اول خواهد بود) به مدت ۵ روز در اوقات اداري
استان برگزاری: هرمزگان
کد در ایران آنلاین: ۱۶۰

تعداد نمایش: ۳۵

مهلت ارسال مدارک: ۹۸/۱۰/۴
استان برگزاری: تهران
کد در ایران آنلاین: ۱۴۹

تعداد نمایش: ۳۹

مهلت ارسال مدارک: ۹۸/۹/۲۷
استان برگزاری: f,aiv
کد در ایران آنلاین: ۳۶۴

تعداد نمایش: ۴۴

مهلت ارسال مدارک: ۹۸/۹/۲۴
استان برگزاری: تهران
کد در ایران آنلاین: ۲۰

تعداد نمایش: ۳۲

مهلت ارسال مدارک: ۹۸/۹/۲۴
استان برگزاری: تهران
کد در ایران آنلاین: ۵۶

تعداد نمایش: ۴۶

مهلت ارسال مدارک: ۹۸/۹/۱۹
استان برگزاری: تهران

روزنامه امروز

مناقصـــه عمومی دستگاه مناقصه‌گزار: شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی منطقه تهران، به نشانی تهران، ابتدای خیابان شریعتی، خیابان…
مناقصه عمومی دو‌مرحله‌ای نوبت اول شرکت پالایش گاز ایلام در نظر دارد اقلام مورد نیاز خود را با…
مناقصـــه عمومی دستگاه مناقصه‌گزار: شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی منطقه تهران، به نشانی تهران، ابتدای خیابان شریعتی، خیابان…
مناقصه عمومی دو‌مرحله‌ای نوبت اول شرکت پالایش گاز ایلام در نظر دارد اقلام مورد نیاز خود را با…

فهرست