کد در ایران آنلاین: ۹۲

تعداد نمایش: ۷۰

مهلت ارسال مدارک: ۱۳۹۸/۰۷/۱۰
استان برگزاری: تهران
کد در ایران آنلاین: ۲۰

تعداد نمایش: ۶۳

مهلت ارسال مدارک: ۱۳۹۸/۰۷/۰۴
استان برگزاری: تهران

روزنامه امروز

مناقصه عمومی خدمات تامین خودرو وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران
مناقصه عمومی شرکت گسترش معادن و صنایع معدنی طلای زرشوران در نظر دارد با عنایت به قانون برگزاری…
مناقصه عمومی خدمات تامین خودرو وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران
مناقصه عمومی شرکت گسترش معادن و صنایع معدنی طلای زرشوران در نظر دارد با عنایت به قانون برگزاری…

فهرست