کد در ایران آنلاین: ۹۲

تعداد نمایش: ۳۵

مهلت ارسال مدارک: حداكثر ظرف ۱۰ روز از تاريخ انتشار آگهي
استان برگزاری: تهران
کد در ایران آنلاین: ۳۱۳

تعداد نمایش: ۳۹

مهلت ارسال مدارک: حداکثر ۱۴ روز تقویمی پس از تاریخ انتشار نوبت دوم آگهی
استان برگزاری: هرمزگان

روزنامه امروز

مناقصـــه عمومی دستگاه مناقصه‌گزار: شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی منطقه تهران، به نشانی تهران، ابتدای خیابان شریعتی، خیابان…
مناقصه عمومی دو‌مرحله‌ای نوبت اول شرکت پالایش گاز ایلام در نظر دارد اقلام مورد نیاز خود را با…
مناقصـــه عمومی دستگاه مناقصه‌گزار: شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی منطقه تهران، به نشانی تهران، ابتدای خیابان شریعتی، خیابان…
مناقصه عمومی دو‌مرحله‌ای نوبت اول شرکت پالایش گاز ایلام در نظر دارد اقلام مورد نیاز خود را با…

فهرست