کد در ایران آنلاین: ۳۵۰

تعداد نمایش: ۵۲

مهلت ارسال مدارک: ۹۸/۹/۲۳
استان برگزاری: تهران
کد در ایران آنلاین: ۳۴۳

تعداد نمایش: ۷۰

مهلت ارسال مدارک: ۹۸/۱۰/۳
استان برگزاری: قزوین
کد در ایران آنلاین: ۹۱

تعداد نمایش: ۴۰۰

مهلت ارسال مدارک: ۱۰ روز از تاریخ درج آگهی
استان برگزاری: تهران
کد در ایران آنلاین: ۳۰۰

تعداد نمایش: ۴۰

مهلت ارسال مدارک: ۹۸/۹/۱۸
استان برگزاری: خوزستان
کد در ایران آنلاین: ۳۳۷

تعداد نمایش: ۱۲۷

مهلت ارسال مدارک: ۹۸/۹/۲۶
استان برگزاری: تهران
کد در ایران آنلاین: ۳۰۰

تعداد نمایش: ۷۱

مهلت ارسال مدارک: ۹۸/۱۰/۳
استان برگزاری: بوشهر

روزنامه امروز

مناقصـــه عمومی دستگاه مناقصه‌گزار: شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی منطقه تهران، به نشانی تهران، ابتدای خیابان شریعتی، خیابان…
مناقصه عمومی دو‌مرحله‌ای نوبت اول شرکت پالایش گاز ایلام در نظر دارد اقلام مورد نیاز خود را با…
مناقصـــه عمومی دستگاه مناقصه‌گزار: شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی منطقه تهران، به نشانی تهران، ابتدای خیابان شریعتی، خیابان…
مناقصه عمومی دو‌مرحله‌ای نوبت اول شرکت پالایش گاز ایلام در نظر دارد اقلام مورد نیاز خود را با…

فهرست