کد در ایران آنلاین: ۱۰

تعداد نمایش: ۴۹

مهلت ارسال مدارک:
استان برگزاری: تهران
کد در ایران آنلاین: ۱۳۳

تعداد نمایش: ۲۹

مهلت ارسال مدارک: ۱۴روز پساز آخرین روز دریافت استعلامهایارزیابی کیفی
استان برگزاری: خوزستان

روزنامه امروز

مناقصه عمومی دانشگاه پیام‌نور در نظر دارد جهت خرید، تحویل، نصب، راه‌اندازی، گارانتی و خدمات پس از فروش…
         کد:15/99-200-ر   نوبت: دوم      نوع:عمومی یک‌مرحله‌ای “آگهی فراخوان مناقصه (تجدید نوبت اول)” شرکت عمران…
مناقصه عمومی دانشگاه پیام‌نور در نظر دارد جهت خرید، تحویل، نصب، راه‌اندازی، گارانتی و خدمات پس از فروش…
         کد:15/99-200-ر   نوبت: دوم      نوع:عمومی یک‌مرحله‌ای “آگهی فراخوان مناقصه (تجدید نوبت اول)” شرکت عمران…

فهرست