کد در ایران آنلاین:

تعداد نمایش: ۵۵

مهلت ارسال مدارک: ۹۸/۸/۲۱
استان برگزاری: هرمزگان
کد در ایران آنلاین: ۲۷۱

تعداد نمایش: ۴۶

مهلت ارسال مدارک: ۹۸/۸/۲۱
استان برگزاری: هرمزگان
کد در ایران آنلاین: ۲۶۸

تعداد نمایش: ۳۵

مهلت ارسال مدارک: یک هفته از تاریخ درج آگهی نوبت دوم
استان برگزاری: تهران
کد در ایران آنلاین: ۱۸۵

تعداد نمایش: ۴۷

مهلت ارسال مدارک: ۹۸/۰۸/۲۲
استان برگزاری: تهران

روزنامه امروز

مناقصـــه عمومی دستگاه مناقصه‌گزار: شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی منطقه تهران، به نشانی تهران، ابتدای خیابان شریعتی، خیابان…
مناقصه عمومی دو‌مرحله‌ای نوبت اول شرکت پالایش گاز ایلام در نظر دارد اقلام مورد نیاز خود را با…
مناقصـــه عمومی دستگاه مناقصه‌گزار: شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی منطقه تهران، به نشانی تهران، ابتدای خیابان شریعتی، خیابان…
مناقصه عمومی دو‌مرحله‌ای نوبت اول شرکت پالایش گاز ایلام در نظر دارد اقلام مورد نیاز خود را با…

فهرست