کد در ایران آنلاین: ۳۷۰

تعداد نمایش: ۴۶

مهلت ارسال مدارک: از تاريخ انتشار آگهي نوبت دوم (كه دو روز پس از انتشار نوبت اول خواهد بود) به مدت ۵ روز در اوقات اداري
استان برگزاری: هرمزگان
کد در ایران آنلاین: ۱۶۰

تعداد نمایش: ۴۶

مهلت ارسال مدارک: ۹۸/۱۰/۴
استان برگزاری: تهران
کد در ایران آنلاین: ۱۴۹

تعداد نمایش: ۴۸

مهلت ارسال مدارک: ۹۸/۹/۲۷
استان برگزاری: f,aiv
کد در ایران آنلاین: ۳۶۴

تعداد نمایش: ۵۴

مهلت ارسال مدارک: ۹۸/۹/۲۴
استان برگزاری: تهران
کد در ایران آنلاین: ۲۰

تعداد نمایش: ۴۸

مهلت ارسال مدارک: ۹۸/۹/۲۴
استان برگزاری: تهران

روزنامه امروز

مناقصه عمومی خدمات تامین خودرو وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران
مناقصه عمومی شرکت گسترش معادن و صنایع معدنی طلای زرشوران در نظر دارد با عنایت به قانون برگزاری…
مناقصه عمومی خدمات تامین خودرو وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران
مناقصه عمومی شرکت گسترش معادن و صنایع معدنی طلای زرشوران در نظر دارد با عنایت به قانون برگزاری…

فهرست