کد در ایران آنلاین: ۴۱۵

تعداد نمایش: ۴۱

مهلت ارسال مدارک: ۹۸/۱۱/۷
استان برگزاری: خوزستان
کد در ایران آنلاین: ۴۱۵

تعداد نمایش: ۳۴

مهلت ارسال مدارک: ۲۲ / ۱۰ / ۱۳۹۸
استان برگزاری: خوزستان

روزنامه امروز

مناقصه عمومی خدمات تامین خودرو وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران
مناقصه عمومی شرکت گسترش معادن و صنایع معدنی طلای زرشوران در نظر دارد با عنایت به قانون برگزاری…
مناقصه عمومی خدمات تامین خودرو وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران
مناقصه عمومی شرکت گسترش معادن و صنایع معدنی طلای زرشوران در نظر دارد با عنایت به قانون برگزاری…

فهرست