کد در ایران آنلاین: ۱۲۹

تعداد نمایش: ۵۳

مهلت ارسال مدارک: ۹۸/۱۲/۲۶
استان برگزاری: خوزستان
کد در ایران آنلاین: ۱۲۹

تعداد نمایش: ۴۲

مهلت ارسال مدارک: ۹۸/۱۲/۲۶
استان برگزاری: خوزستان

روزنامه امروز

  آگهی  تجدید مناقصه عمومی دو مرحله ای شرکت معادن اسفندقه(سهامی خاص)  به شماره ثبت 84 چاپ  اول…
مناقصه عمومی پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات در نظر دارد نسبت به واگذاری ” انجام امور خدمات عمومی،…
  آگهی  تجدید مناقصه عمومی دو مرحله ای شرکت معادن اسفندقه(سهامی خاص)  به شماره ثبت 84 چاپ  اول…
مناقصه عمومی پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات در نظر دارد نسبت به واگذاری ” انجام امور خدمات عمومی،…

فهرست