کد در ایران آنلاین: ۵۲۷

تعداد نمایش: ۴۰

مهلت ارسال مدارک: ۹۸.۱۲.۲۴
استان برگزاری: تهران
کد در ایران آنلاین: ۲۸۷

تعداد نمایش: ۵۲

مهلت ارسال مدارک: ۹۸/۰۹/۰۲
استان برگزاری: خراسان رضوی

روزنامه امروز

  آگهی  تجدید مناقصه عمومی دو مرحله ای شرکت معادن اسفندقه(سهامی خاص)  به شماره ثبت 84 چاپ  اول…
مناقصه عمومی پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات در نظر دارد نسبت به واگذاری ” انجام امور خدمات عمومی،…
  آگهی  تجدید مناقصه عمومی دو مرحله ای شرکت معادن اسفندقه(سهامی خاص)  به شماره ثبت 84 چاپ  اول…
مناقصه عمومی پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات در نظر دارد نسبت به واگذاری ” انجام امور خدمات عمومی،…

فهرست