کد در ایران آنلاین:

تعداد نمایش: ۳۱

مهلت ارسال مدارک: تا ساعت ۱۹ مورخ ۹۹/۰۸/۰۸
استان برگزاری: تهران

روزنامه امروز

مناقصه عمومی خدمات نگهبانی از اماکن، اموال و تأسیسات نیروگاه بعثت، مخازن متمرکز و پست فولمن شرکت مجتمع…
مناقصه عمومی اداره کل بنادر و دریانوردی استان سیستان و بلوچستان – بندر چابهار در نظر دارد تجدید…
مناقصه عمومی خدمات نگهبانی از اماکن، اموال و تأسیسات نیروگاه بعثت، مخازن متمرکز و پست فولمن شرکت مجتمع…
مناقصه عمومی اداره کل بنادر و دریانوردی استان سیستان و بلوچستان – بندر چابهار در نظر دارد تجدید…

فهرست