کد در ایران آنلاین:

تعداد نمایش: ۲۰

مهلت ارسال مدارک: از تاریخ انتشار آگهی به مدت ۱۰ روز
استان برگزاری: تهران
کد در ایران آنلاین:

تعداد نمایش: ۳۰

مهلت ارسال مدارک:
استان برگزاری: تهران
کد در ایران آنلاین:

تعداد نمایش: ۳۰

مهلت ارسال مدارک: ۹۹/۲/۲۳
استان برگزاری: تهران

روزنامه امروز

آگهی مناقصه عمومی شرکت بازرگانی سایپا یدک ( سهامی خاص ) در نظر دارد سرویس ایاب و ذهاب…
آگهی مناقصه شرکت نقش اول کیفیت (ناک) در نظر دارد، نسبت به برگزاری مناقصه دو مرحله­ای عام بر…
آگهی مناقصه عمومی شرکت بازرگانی سایپا یدک ( سهامی خاص ) در نظر دارد سرویس ایاب و ذهاب…
آگهی مناقصه شرکت نقش اول کیفیت (ناک) در نظر دارد، نسبت به برگزاری مناقصه دو مرحله­ای عام بر…

فهرست